Nguyễn Việt Hùng | Năm bức tranh trên hộp xì gà

Nguyễn Việt Hùng, “Anh Phải Sống.” Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết

Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1957 tại Sài Gòn, Việt Nam. Học ngành Sinh Vật Học tại Đại Học Khoa Học, Sài Gòn. Định cư ở Hoa Kỳ năm 1982, chuyển sang lãnh vực họa sĩ minh họa, đồ họa và thiết kế. Tiếp tục đọc